Algemene voorwaarden

Wanneer je een bestelling plaatst bij Hengelsport 2000 kun je er zeker van zijn dat wij je orde met grote zorg in behandeling nemen.
Wanneer jij voor 12:00 besteld, zorgen wij er voor dat jij deze binnen 1 a 2 dagen al in huis hebt.
Alle getoonde verkoopprijzen zijn inclusief BTW, maar exclusief verzendkosten. 
 
Hoe kunt u bestellen:

Zoek het artikel wat u wilt bestellen en kijk altijd of het artikel op voorraad is, en plaats deze dan pas in het winkelmandje.

Het winkelmandje vindt u links boven het menu.

In het winkelmandje kunt u het aantal bestelde artikelen verhogen en verwijderen !

Als uw bestelling compleet is vul dan uw gegevens in en klik op verzenden.

U kunt veilig betalen via Ideal of met Bancontact.

U ontvangt van ons een email van uw bestelling.
Na ontvangst van uw betaling zenden wij direct uw bestelling af.
Mocht er dan toch iets niet op voorraad zijn dan krijgt u hier bericht over.


Nederland 
 
Afbeelding invoegen

Voor Nederland zijn de verzendkosten tot een bedrag van 100 euro € 6.50
Vanaf € 100.- versturen we uw bestelling gratis op.
 
Natuurlijk is het ook mogelijk om je bestelling af te halen in onze winkel Kruidenhof 10 in Diemen.
Dit kun je tijdens het afrekenen van je bestelling aangeven.
Wij zorgen er dan voor dat je bestelling de volgende werkdag klaar staat bij ons in de winkel.
Bestellingen worden verstuurd met DHL.

 

KLANTEN VAN BUITEN NEDERLAND, LET OP:

Belgié
 
 
Bestellingen vanuit België onder de € 100,- kosten € 10,- om door ons te laten bezorgen.
Boven dit bedrag brengen wij slechts € 3,50 in rekening.
In de winkelmand zie je precies wat de verzendkosten voor jouw bestelling zijn, voordat je bestelling definitief is geplaatst.

Verzendkosten 0 - 20 kg € 10.00
 
Verstuurd met DHL

United kingdom
shipping costs 0 - 2 kg € 13.00
shipping costs 2 - 5 kg € 19.50
shipping costs 5 - 10 kg € 25.00
shipping costs 10 - 20 kg € 34.00
 
Sending: Post NL

Deutschland
Bestellungen aus Deutschland unter € 100,- kosten € 10,50, wenn sie von uns geliefert werden.
Darüber hinaus berechnen wir nur € 4,- Im Warenkorb können Sie genau sehen, wie hoch die Versandkosten für Ihre Bestellung sind,
bevor Ihre Bestellung endgültig platziert wird.
 
Wenn Sie etwas bestellen beim Hengelsport 2000 gelten unterschiedliche Versandkosten.
Versandkosten 0 - 2 kg € 10,50
Versandkosten 2 - 5 kg € 19,50
Versandkosten 5 - 10 kg € 25,00
Versandkosten 10 - 20 kg € 34,00
 
Gesendet mit DHL

France

frais de port 0 - 2 kg € 13,00
frais de port 2 - 5 kg € 19,50
frais de port 5 - 10 kg € 25,-
frais de port 10 - 20 kg € 34,-
 
envoyé avec Post.NL

Algemene voorwaarden van  vof Hengelsport 2000

Algemene voorwaarden van vof Hengelsport 2000 gevestigd te (1112 PS) Diemen Zuid aan de Kruidenhof 10.
 
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door vof Hengelsport 2000 aan te gane en aangegane overeenkomsten tot koop, levering van producten via het Internet.
2. Indien de klant naar zijn/haar algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing.
3. Alle prijsopgaven worden geheel en vrijblijvend en zolang de voorraad strekt gedaan. Alle door vof Hengelsport 2000 gehanteerde prijzen luiden in Euro’s en zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
4. Prijzen kunnen te allen tijde door vof Hengelsport 2000 worden aangepast, met dien verstande dat indien de prijs wordt aangepast na het aangaan van de overeenkomst, het de klant vrij staat de overeenkomst te ontbinden, zonder overigens enige schadevergoeding te kunnen eisen.
5. Betaling van het aan vof Hengelsport 2000 verschuldigde bedrag kan geschieden op de volgende manier: Vooraf overmaken op bankrekening: de klant maakt het te betalen bedrag over naar rekening nummer NL51INGB0008643645 ten name van vof Hengelsport 2000 (IBAN: NL51INGB0008643645 en BIC: INGBNL2A). Zodra de betaling op deze rekening is bijgeschreven worden de goederen binnen 3 werkdagen aan de klant verzonden. Is de betaling niet binnen 5 werkdagen na het bestellen bijgeschreven op deze rekening dan vervalt automatisch de bestelling. Mochten er alleen artikelen worden besteld die niet op voorraad zijn en waar ook 0,00 staat en de klant betaalt alleen de verzendkosten van € 6,50 dan wordt er € 2,50 aan administratiekosten in mindering gebracht en wordt het restant retour gestort na verzoek van de klant.
6. De bestelde goederen worden binnen drie werkdagen verzonden na ontvangst van de betaling van de klant. Indien bestelde artikelen niet voorradig zijn en de klant reeds heeft betaald doch levering op korte termijn niet mogelijk is, zullen de reeds betaalde gelden worden geretourneerd. Hiermee wordt de overeenkomst ontbonden.
7. Opgegeven levertijden zijn slechts streeftijden, ingaande zodra alle gegevens die voor de uitvoering van de overeenkomst benodigd zijn in ons bezit zijn, en zijn derhalve niet bindend. Bij overschrijding daarvan- bijvoorbeeld ten gevolge van te late levering door de fabrikant dan wel de posterijen- kan de klant derhalve geen rechten jegens ons doen gelden. Vof Hengelsport 2000 is derhalve niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit een overschrijding van de leveringstermijn.
8. Het risico waar het de te leveren producten betreft, gaat over op de klant zodra zij op de plaats van bestemming worden aangeboden. Indien de klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn rekening. Eventuele retourzendingen aan vof Hengelsport 2000 zijn voor rekening van de klant, moeten franco en onder schriftelijke opgaaf van reden geschieden.
9. Vof Hengelsport 2000 verbindt zich jegens de klant zaken te leveren die van deugdelijke materialen zijn vervaardigd en die nagenoeg gelijk zijn aan de afbeeldingen op de internetsite. De klant dient echter rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de afgebeelde producten. Dergelijke afwijkingen geven de klant niet het recht de ontvangst of de betaling van het geleverde te weigeren, aanpassingen van zijn verplichtingen of enigerlei vergoeding van vof Hengelsport 2000 te verlangen.
10.De goederen kunnen, zonder opgave van reden, binnen 14 dagen retour gezonden worden, onder vermelding van naam, adres en bankgegevens. De artikelen mogen niet beschadigd of gebruikt zijn. De verzendkosten van de retourzending zijn voor rekening van de afzender/klant. Binnen 14 dagen na de retourzending ontvangt de klant het geld terug op zijn of haar bank- of girorekening.
11.De gegevens die door de klant worden ingevuld worden geregistreerd conform de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) en worden uitsluitend gebruikt om de gevraagde informatie te verstrekken of om de bestelde artikelen op de juiste plaats van bestemming te bezorgen. De gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt.
12.Vof Hengelsport 2000 garandeert dat alle geleverde artikelen voldoen aan de specificaties die vermeld staan op de site, met inachtneming van artikel 9. Mochten de geleverde artikelen niet voldoen aan de specificaties of niet in goede staat verkeren dan dient u dit binnen 14 dagen te melden aan vof Hengelsport 2000 op telefoonnummer 020 6948271 of via e-mail: hengelsport2000@hotmail.com
13.Klachten van de klant moeten binnen 14 dagen na levering schriftelijk aan vof Hengelsport 2000 zijn kenbaar gemaakt, met een duidelijke omschrijving van de klacht. Elk vorderingsrecht van de klant jegens vof Hengelsport 2000, betrekking hebbend op gebreken in de door ons geleverde producten, vervalt indien:- de gebreken niet overeenkomstig deze voorwaarden zijn gemeld;- de producten zich niet meer in de staat bevinden waarin zij werden afgeleverd;-
14.Vof Hengelsport 2000 is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant en anderen, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van vof Hengelsport 2000.
15.In geval van overmacht daar onder te verstaan iedere omstandigheid buiten onze macht, van dien aard dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet van ons kan worden gevergd- kan de klant ons niet tot schadevergoeding aanspreken.
16.Op mijn offertes en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
17.Indien betaalde bestellingen na 1 jaar nog niet zijn opgehaald vervalt de bestelling en het recht op restitutie van de betaling.
18.Met het aangaan van een bestelling via de webshop geeft u toestemming voor het gebruiken van uw emailadres voor onze nieuwsbrief.
19.Uw adresgegevens worden alleen opgeslagen betreffende garantie doeleinden en worden niet gebruikt of doorgegeven.